Supervision til fagpersoner

Med supervision kan I styrke jeres faglighed gennem et supervisionsforløb med vore erfarne konsulenter

Vi tilbyder supervision til fagpersoner

Formålet med supervision, uanset form og fag, er at støtte den professionelle i deres arbejdshverdag.  Supervisionens fornemmeste mål er at medskabe gode kerneydelser, at sikre de professionelles trivsel og bidrage til gode samspil i relationer, teams og organisationer.

I et supervisionsforløb hjælper vi fagpersoner til at reflektere over deres holdninger og arbejdsgange. Målet er at kunne skabe konkrete ændringer og forbedringer, så de efterfølgende føler sig bedre rustet i det daglige arbejde. Den faglige tilgang basere sig primært på den kognitive metode samt den narrative og systemiske metode. 

Hvem tilbyder vi supervision til?
Vi superviserer både tværfaglige og monofaglig grupper på alle niveauer. Vi tilbyder individuel såvel som gruppesupervision.  

Hvad får man ud af supervision?
I supervision er vi sammen optaget af:

 • Hvordan vi som professionelle skaber gode kerneydelser
 • Hvordan vi som professionelle får et godt vidensstillads
 • Hvordan vi skaber et anerkendende og støttende arbejdsklima for de professionelle, så de fastholder deres faglige engagement og evne til nærhed og empati

Supervision handler om at udfolde sager, metoder og rollen som professionel. At inspirere, gavne og at gøre tavs viden eksplicit.

Hvilken form for supervision kan man få?
Der findes forskellige former for supervision. Inden vi starter på et forløb afklarer vi hvilken form for supervision der giver mening for jer. 

Her er nogle eksempler på supervisionstyper:

Fagpersonligsupervision hvor supervisanten inviteres til ikke blot at forholde sig til “sagen”, men også at se på, hvad den gør ved supervisanten.

Sagssupervision har fokus på selve sagen og hvordan denne løses bedst mulig. Typisk tager vi afsæt i konkrete handle- eller behandlingsplaner. Alt supervision starter med at supervisanden formulerer supervisionsspørgsmålet: “Hvad ønsker supervisanden hjælp til?”

Metodesupervision har fokus på de konkrete metoder som supervisanden benytter i hverdagen. Kort sagt, hvordan nuancerer vi de abstrakte metoder så de afstemmes til det konkrete behov.

Teamsupervision har fokus på teamet og teamets samspilskultur. Her arbejder vi med hvordan i kan skabe tryghed, refleksion, nysgerrighed i jeres samarbejde.

Kontrakt og læringsbaseret supervision tager afsæt i individuel og fælles formulerede mål. Her er målet at styrke jeres faglige kompetencer og samarbejde.

Supervision foregår som oftest på arbejdspladsen, – et bosted, et beskæftigelses- eller værested, en skole, daginstitution eller et fritidshjem.
Temaer kan f.eks. være implementering af ny viden og pædagogiske virkemidler, samarbejdet i gruppen, stress håndtering eller egenomsorg

Vi tilbyder faglig supervision til fagpersoner inden for områderne:

 • Kommunikations vanskeligheder
 • Sansetab
 • Psykisk sårbarhed
 • Problemskabende adfærd
 • Udviklingshæmning
 • Selvregulerings problematik
 • Kognitive udfordringer
 • Autisme spektrum forstyrrelser

Priser

1 - 5 personer 1.500 kr. pr. time eksl. moms
1.500 kr. pr. time eksl. moms
Over 5 personer 2.000 kr. pr. time eksl. moms
2.000 kr. pr. time eksl. moms

Foregår rådgivningen uden for vores lokaler, skal du påregne kørselstillæg.

Har du spørgsmål?

Vi står klar til at hjælpe dig!

Ring mig op

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.