Rådgivning til fagpersoner

Vi tilbyder både mono fagligt og tværfaglig rådgivning til fagpersoner

Rådgivning kan bidrage til at I får yderligere perspektiver på jeres daglige arbejde, på borgerens kompetencer samt viden om kompenserende tiltag der vil bidrage til øget trivsel og livskvalitet hos borgeren

Eksempel på tværfagligt rådgivningsforløb

Case 1. 
Borgeren er en ung kvinde med et sjældent syndrom. Kvinden bor på bosted for udviklingshæmmede (SEL§108), og deltager i dagbeskæftigelse, hun er mobil men har visse motoriske og sansemæssige vanskeligheder. Neuropsykologen har tidligere på foranledning af sagsbehandler lavet udredning i sagen. Det fremgår her at kvinden har store specifikke kognitive vanskeligheder, men har et godt ekspressivt sprog, der fandtes også autistiske træk samt angst.
Personalet på bosted fandt borgeren doven og besværlig og fandt hendes interesser barnlige. Kompenserende Konsulent Team indledte derfor et tværfagligt rådgivningsforløb i en konsultativ ramme, idet det primære fokus var personalets syn på kvinden og deres mulighed for at støtte hende.

I selve rådgivningen blev inddraget forskningsbaseret viden om det sjældne syndrom, der på områderne syn, hørelse, balance, opmærksomhed, neuropsykologi m.m. gav kvinden særlige udfordringer i en kompleks hverdag. En low-arousal tilgang blev anvendt ift. at beskrive borgerens konstante høje stressniveau og manglende evne til selvregulering. Der blev endvidere anvendt KRAP/kognitiv sagsformulering for at klæde personalegruppen på, og illustrere hvordan manglende forståelse af kvindens udfordringer var vedligeholdende for hendes problematikker. Den fysioterapeutiske rådgivning gik på forståelse for hvordan de sansemæssige og motoriske karakteristika kommer til udtryk i dagligdagen og hvordan personalet kunne hjælpe borgeren til at kompensere for træthed, arousalproblemer og sanseintegrationsvanskeligheder. Med en ressourceorienteret tilgang blev kvindens egne strategier til kompensering (tilbagetrækning og særinteresser) sat ind i en forståelsesramme der også omfattede rådgivning med deltagelse af medbeboere, hvori indgik oplevelsesorienterede øvelser. Kommunal sagsbehandler og forældre blev endvidere inddraget.

Case 2.
Borgeren er en 52 årig udviklingshæmmet døv mand, der i voksenalder har fået en blodprop i højre hjernehalvdel, der har medført en venstresidig hemiparese og synsnedsættelse. Manden er kørestolsbruger. Har siden den tidlige barndom været døgnanbragt, p.t. i botilbud efter SEL §108. Forud for henvendelsen har der været voldsom problemskabende adfærd i en længere årrække, med både selvskadende og udadreagerende adfærd, der har resulteret i flere hundrede magtanvendelser årligt.

Konsulenterne starter sagen og faciliterer en udviklingsproces, med baggrund i den empowermentorienteret tilgang. Ud fra borgerens mestringsstrategier med henblik på inklusion, så han oplever motivation til forandring. Efter afklarende møde startes med ”Cronic pain scale for non-verbal adults with intellectual disabilities” og en motorisk funktionsanalyse ved fysioterapeut. Denne viser at borgerne har en smerteproblematik og der iværksættes behandling. Dernæst blev tidligere udarbejdet neuropsykologisk undersøgelse inddraget, herunder en grundig anamnese med gennemlæsning og resume af righoldigt journalmateriale. Neuropsykolog og pædagogisk konsulent anvendte DPU med personalegruppen som processredskab ift. at opnå en samlet forståelse af borgeren. På baggrund af sagens samlede oplysninger blev der lavet et tværfagligt rådgivningsforløb for hele personalegruppen i en konsultativ ramme. I rådgivningsforløbet blev anvendt såvel en neuropædagogisk tilgang ift. kravtilpasning, som en kommunikationspædagogisk tilgang for at sikre viden om borgerens kommunikative kompetencer, hvor behov ift. tegnsprog blev afdækket, og der blev iværksat tegnsprogsundervisning for personalegruppen. I sidste del af rådgivningsforløbet blev neuropsykolog inddraget med anvendelse af begreber fra den neuroaffektive og mentaliseringsbaserede metode fra såvel borgernes som personalets perspektiv. Igennem rådgivningsforløbet gives konkrete pædagogiske strategier.

Faglige tilgange og metoder benyttes i forbindelse med rådgivning til fagpersoner:

  • Neuroaffiktiv tilgang
  • Selvregulering
  • Kognitive tilgang, herunder KRAP
  • Kompenserende tiltag i forhold til fysiske miljø
  • Kompenserende tiltag til det psykisk miljø
  • Neuropædagogisk tilgang
  • KRAP som grundlæggende metode

Priser

Rådgivning 1.000 kr. pr. time eksl. moms

Foregår rådgivningen uden for vores lokaler, skal du påregne kørselstillæg.

1.000 kr. pr. time eksl. moms

Hvis sagen indeholder omfattende journalmateriale til gennemlæsning faktureres timepris herfor efter aftale
Skriftlig rapport afregnes efter foregående aftale.

Har du spørgsmål?

Vi står klar til at hjælpe dig!

Ring mig op

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.