Kompenserende Konsulent Team ApS
Kompenserende tiltag skaber trivsel og forbedret livskvalitet
Tværfaglighed skaber et helhedsperspektiv
Vi støtter ressourcerne og kompenserer for begrænsningerne
Den enkelte er ekspert i sit eget liv
Tidligere
Næste

Kompenserende Konsulent Team er et landsdækkende privat tværfagligt konsulentfirma der arbejder indenfor det pædagogiske, psykologiske, sociale samt sansemotoriske og motoriske områder. Vi har rødder i den offentlige specialsektor.  

Vi er specialister indenfor udviklingshæmning, autisme spektrumforstyrrelser, medfødt hjerneskade, sansetab, problemskabende adfærd og psykisk sårbarhed. Vi har mange års erfaring i at samarbejde om og med mennesker med sjældne sygdomme og syndromer og brænder for at udvikle trivsel og livskvalitet hos den enkelte uanset diagnose og funktionsniveau. Det gælder særligt i forhold til borgere med kognitive, psykiske, motoriske og- eller sansemæssige funktionsnedsættelser. Desuden har vi solid erfaring i at samarbejde med borgere med anden etnisk baggrund med funktionsnedsættelse.

Vi henvender os både til borgere, pårørende og professionelle – også gennem Socialstyrelsens rådgivningsenhed VISO.

LEVERANDØR TIL VISO

Kompenserende Konsulent Team er leverandør til VISO og konsulenterne er tilknyttet som specialister i VISOs leverandør netværk. Konsulenterne har været VISO specialister siden 2007.

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er. VISO tilbyder gratis rådgivning fra nogle af landets dygtigste specialister.

KOMPENSERENDE KONSULENT TEAM OG VISO

Kompenserende Konsulent Team kan i samarbejde med VISO rådgive borgere, kommuner, institutioner og tilbud – når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Ønske om udredning eller rådgivning gennem VISO, sker ved henvendelse til VISO.

Vi rådgiver borgere, pårørende og fagpersoner samt kommunal myndighed i forhold til:

 • Sansetab
 • Kommunikationsvanskeligheder
 • Agiteret adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Psykiatriske og psykiske vanskeligheder
 • Smerteproblematikker
 • Motoriske vanskeligheder
 • Demens
 • Progredierende sygdomme
 • Samt kurser, supervision, projektforløb, motorisk/sansemotoriske og neuropsykologisk/pædagogiske udredninger.

Konsulenterne i Kompenserende Konsulent Team er specialister i totalkommunikation, som er summen af alle verbale og nonverbale kommunikationsformer dvs. kropsholdning, gestik, intonation og stemme.Alle konsulenterne formår at skabe relation og samspil med svært kommunikerende personer, herunder mennesker hvor den taktile sans er hoved modalitet.

Om Det Kompenserende Konsulent Team

Vi samarbejder med mennesker med en særlig udviklingsprofil, med deres familier samt de professionelle, der arbejder med og omkring dem – og brænder for at udvikle trivsel og livskvalitet hos den enkelte uanset diagnose og funktionsniveau.

Vores værdier
· Respekt for borgeren som et unikt individ, men også for diagnosernes egenart
· Professionalisme i vores faglighed, viden og specialisering, men også i vores opmærksomhed og refleksion i arbejdet
· Engagement som i tålmodighed, glæde og trivsel i mødet med borgeren, dennes netværk og fagpersoner
· Værdighed i et ligeværdigt møde med borgeren, netværket og fagpersoner, men også i vores rummelighed og tillid i samarbejdet

Har du spørgsmål?

Vi står klar til at hjælpe dig!

Ring mig op

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.