Kompenserende Konsulent Team
Kompenserende tiltag skaber trivsel og forbedret livskvalitet
Tværfaglighed skaber et helhedsperspektiv
Vi støtter ressourcerne og kompensere for begrænsningerne
Den enkelte er ekspert i sit eget liv

Det Kompenserende Konsulent team er et landsdækkende privat tværfagligt konsulentfirma med rødder i den offentlige specialsektor, herunder VISO specialister siden 2007.

Vi har mange års erfaring i at samarbejde om og med mennesker med sjældne sygdomme og syndromer og brænder for at udvikle trivsel og livskvalitet hos den enkelte uanset diagnose og funktionsniveau. Det gælder særligt i forhold til borgere med kognitive, motoriske og- eller sansemæssige funktionsnedsættelser.

Desuden har vi solid erfaring i at samarbejde med borgere med anden etnisk baggrund med funktionsnedsættelser.

Vi rådgiver borgere, pårørende og fagpersoner samt kommunal myndighed i forhold til:

 • Sansetab
 • Kommunikationsvanskeligheder
 • Agiteret adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Psykiatriske vanskeligheder
 • Smerteproblematikker
 • Motoriske vanskeligheder
 • Demens
 • Progredierende sygdomme
 • Samt kurser, supervision, projektforløb, motorisk/sansemotoriske og neuropsykologisk/pædagogiske udredninger.

Konsulenterne i Kompenserende Konsulent Team er specialister i totalkommunikation, som er summen af alle verbale og nonverbale kommunikationsformer dvs. kropsholdning, gestik, intonation og stemme.Alle konsulenterne formår at skabe relation og samspil med svært kommunikerende personer, herunder mennesker hvor den taktile sans er hoved modalitet.

Om Det Kompenserende Konsulent Team

Vi samarbejder med mennesker med en særlig udviklingsprofil, med deres familier samt de professionelle, der arbejder med og omkring dem – og brænder for at udvikle trivsel og livskvalitet hos den enkelte uanset diagnose og funktionsniveau.
· Respekt for borgeren som et unikt individ, men også for diagnosernes egenart
· Professionalisme som faglighed, viden og specialisering, men også som opmærksomhed og refleksion i arbejdet
· Engagement som tålmodighed, glæde og trivsel i mødet med borgeren, dennes netværk og fagpersoner.
· Værdighed som et ligeværdigt møde med borgeren, netværket og fagpersoner, men også som rummelighed og tillid i samarbejdet.

Har du spørgsmål?

Vi står klar til at hjælpe dig!

Ring mig op

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.